Team coaching

Team coaching
co to jest? dla kogo? i po co?

Team coaching

Coaching zespołowy jest procesem rozwojowym ze wszystkimi członkami Zespołu jednocześnie (traktowanie ich jako cały system, w przeciwieństwie do pojedynczych jednostek).

Bo nikt nie jest taki bystry jak my wszyscy.
przysłowie japońskie
Napisz do mnie

Team coaching

To metoda pracy z Zespołem, w ramach której Coach wspiera podnoszenie jego efektywności
- interpersonalnej i zadaniowej.

Kiedy stosujemy

Zmiana w organizacji
Zmiana w organizacji
Poprawa współpracy międzyzespołowej
Poprawa współpracy międzyzespołowej
Restrukturyzacja
Restrukturyzacja
Niższa niż zakładana efektywność
Niższa niż zakładana efektywność
Podział organizacji
Podział organizacji
Wsparcie zespołów projektowych
Wsparcie zespołów projektowych
Wyjście z kryzysu
Wyjście z kryzysu
Zwiększenie synergii zespołu
zarządzającego firmą
Zwiększenie synergii zespołu
zarządzającego firmą

Efektywność zespołu, czyli jego zdolność do wykonywania wymaganych zadań i dostarczania oczekiwanych rezultatów, zależy przede wszystkim od:

 • ustalonego celu i strategii działania zespołu
 • ustalonych zasad współpracy
 • poczucia odpowiedzialności w zespole
 • zasobów zespołu
 • poczucia decyzyjności i modelu podejmowania decyzji
 • pro-aktywności zespołu

Tego wszystkiego nauczymy się
wspólnie

Natomiast atmosfera zespołu, czyli procesy, relacje
i interakcje niezbędne do tego by zespół działał skutecznie, warunkowana jest głównie przez:

 • zaufanie
 • wzajemny szacunek
 • koleżeństwo
 • optymizm
 • różnorodność zespołu
 • komunikację w zespole
 • konstruktywne interakcje
 • przywództwa w zespole

Chcecie aby Wasz zespół był naprawdę efektywny
a nie tylko efektowny?

Napisz do mnie a ja dam ci taki zespół!