Warsztaty

Rozwijaj umiejętności osobiste, interpersonalne
i komunikacyjne

Niezależenie od wiedzy i umiejętności technicznych, umiejętności miękkie są niezbędne do tego, aby osiągnąć
sukces zawodowy

Trening asertywności

Poruszane zagadnienia będą dotyczyły porozumiewania się z drugim człowiekiem przy zachowaniu własnych poglądów, odczuć i prawa do powiedzenia „nie”.

Dowiedz się więcej Napisz do mnie

Zarządzanie emocjami

Warsztaty uczą wykorzystywać własną intuicję do podejmowania skutecznych decyzji i działań zarówno w procesie zawodowym, jak i osobistym.

Dowiedz się więcej Napisz do mnie

Zarządzanie stresem

Rozwiniesz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zrozumiesz źródła powstawania stresu i określisz swoją podatności na stres, poprzez rozpoznanie swoich słabych
i mocnych stron.

Dowiedz się więcej Napisz do mnie

Savoir Vivre w biznesie

Nauczysz się jak reagować i jak odpowiadać na pytania oraz nabędziesz wiedzę, która da Ci swobodę zachowania w każdej sytuacji.

Dowiedz się więcej

Komunikacja interpersonalna

Na warsztatach poruszane będą takie tematy, jak przekonywanie i perswazja, asertywność, wystąpienia publiczne, zapamiętywanie informacji, mowa ciała oraz inteligencja emocjonalna w komunikowaniu się.

Dowiedz się więcej Napisz do mnie

Wystąpienia publiczne i Autoprezentacja

Poruszane zagadnienia będą dotyczyły poznania barier w komunikacji, analizy audytorium, sposobów radzenia sobie z tremą, przygotowania do efektywnego przekazywania treści.

Dowiedz się więcej Napisz do mnie

Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Warsztaty pozwolą zidentyfikować trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy oraz wypracować własne zasady zarządzania czasem.

Dowiedz się więcej Napisz do mnie